Blog Pengurusan Kewangan

Rasif Ahmad, IFP

‘Plan Your Assets, Design Your Future’

Rasif
Services

What I Do

#1

Pelaburan Unit Trust

Unit Trust (Unit Amanah) atau lebih dikenali di Amerika Syarikat sebagai ‘Mutual Funds’ atau dalam Bahasa Melayu disebut sebagai ‘Dana Bersama’, adalah suatu bentuk pelaburan kolektif yang membolehkan pelabur dengan objektif pelaburan serupa mengumpulkan dana mereka untuk dilaburkan dalam sebuah portfolio aset. Portofolio ini mungkin mencakupi kelas aset seperti Tunai, Bon & Deposit, Saham, Harta dan Komoditi.

#2

Perlindungan Takaful

Takaful bermaksud suatu persetujuan yang berdasarkan kepada pertolongan bersama di mana peserta-peserta Takaful bersetuju untuk menyumbang ke dalam suatu dana yang akan memberi manfaat kewangan yang akan dibayar kepada peserta-peserta Takaful atau kepada waris mereka sekiranya berlaku perkara-perkara yang telah dipersetujui terlebih dahulu.

Takaful adalah konsep insurans Islam yang mematuhi etika dan ketelusan garis panduan Syariah yang melarang ketidakpastian (Gharar), perjudian (Maisir) dan faedah (Riba). Perkataan Takaful berasal dari perkataan Arab Kafala yang bermaksud untuk menjamin, untuk membantu atau untuk menjaga keperluan sesama insan.
Setiap peserta yang dilindungi menyumbang atas dasar Tabarru` (sumbangan) ke dalam dana yang akan digunakan untuk membantu semasa diperlukan.

#3

Pengurusan Kewangan

Pengurusan dan perancangan kewangan yang strategik adalah bagus untuk menyelesaikan krisis kewangan, pelan persaraan dan simpanan masa depan.

Bagaimana Untuk Melaburkan Wang Anda?

Pelan Pelaburan Strategik Untuk Masa Depan Anda...

One Stop Centre

Hub Pelaburan Unit Trust yang melebihi 400 Dana melalui 25 Syarikat Unit Trust utama di Malaysia

Dana Patuh Syariah

Dana pelaburan yang ditadbir oleh kehendak undang-undang Syariah dan prinsip-prinsip agama Islam

Dana Berprestasi Tinggi

Pelaburan didalam Dana patuh syariah yang berpotensi dan berprestasi tinggi

Adakah Anda Dilindungi?

Pelan Takaful Mampu Milik Untuk Anda...

Kad Perubatan

Kekal Sihat! Nikmat sihat tidak ternilai harganya buat semua orang...

Perlindungan Pendapatan

Lindungi kewangan keluarga anda sekiranya berlaku perkara yang tidak diduga...

Takaful Perniagaan

Menjamin kelangsungan perniagaan anda!

Testimonials

Apa Kata Klien Saya?

Produk pelaburan dan takaful yang sangat sesuai buat masa kini dan untuk persaraan nanti...
Encik Akmal
Pengurus Mesiniaga
Perkhidmatan dan produk takaful yang terbaik sesuai dengan portfolio saya...
Puan Maria
Senior Executive Sapura Kencana
Produk takaful yang ditawarkan amat berbaloi dan mudah untuk dilanggani oleh semua lapisan masyarakat...
Encik Zaidi
Pegawai Bomba & Penyelamat Malaysia

Rakan Niaga