Services

What I do

Pelaburan Unit Trust

Pelaburan Unit trust (Unit Amanah)

Unit Trust (Unit Amanah) atau lebih dikenali di Amerika Syarikat sebagai ‘Mutual Funds’ atau dalam Bahasa Melayu disebut sebagai ‘Dana Bersama’, adalah suatu bentuk pelaburan kolektif yang membolehkan pelabur dengan objektif pelaburan serupa mengumpulkan dana mereka untuk dilaburkan dalam sebuah portfolio aset. Portofolio ini mungkin mencakupi kelas aset seperti Tunai, Bon & Deposit, Saham, Harta dan Komoditi.

Pelabur atau Pemegang Saham tidak benar-benar membeli sekuriti dalam portfolio secara langsung, sebaliknya pemilikan dana dibahagikan kepada unit hak. Oleh kerana nilai dana meningkat atau turun nilai yang sepadan dari setiap unit meningkat atau menurun dengan sewajarnya. Jumlah unit yang dipegang bergantung kepada jumlah wang yang dilaburkan dan juga harga seunit pada semasa membuat pelaburan.

Pulangan pelaburan unit trust biasanya dalam bentuk pengagihan dividen dan peningkatan modal, yang berasal dari pelaburan asas dana unit amanah. Setiap unit memperoleh pulangan yang sama, yang ditentukan oleh kuantum pengedaran dan juga peningkatan modal.

Perlindungan Takaful

Takaful

Takaful bermaksud suatu persetujuan yang berdasarkan kepada pertolongan bersama di mana peserta-peserta Takaful bersetuju untuk menyumbang ke dalam suatu dana yang akan memberi manfaat kewangan yang akan dibayar kepada peserta-peserta Takaful atau kepada waris mereka sekiranya berlaku perkara-perkara yang telah dipersetujui terlebih dahulu.

Takaful adalah konsep insurans Islam yang mematuhi etika dan ketelusan garis panduan Syariah yang melarang ketidakpastian (Gharar), perjudian (Maisir) dan faedah (Riba). Perkataan Takaful berasal dari perkataan Arab Kafala yang bermaksud untuk menjamin, untuk membantu atau untuk menjaga keperluan sesama insan.
Setiap peserta yang dilindungi menyumbang atas dasar Tabarru` (sumbangan) ke dalam dana yang akan digunakan untuk membantu semasa diperlukan.

Kad perubatan (Medical card)

Kad Perubatan (medical card) adalah kad yang memberi kemudahan kepada anda untuk mendapatkan rawatan terbaik di hospital SWASTA secara TANPA TUNAI dengan syarat anda membayar premium (sumbangan) untuk kad perubatan tersebut.
 
Memiliki Kad Perubatan sama pentingnya seperti memiliki takaful atau insurans kenderaan motor. Yang menjadi perbezaannya kad perubatan tidak diwajibkan oleh pihak bank kerana mereka tiada kepentingan ke atas diri kita berbeza dengan insurans kenderaan.
 
Oleh itu, siapakah yang berkepentingan kepada diri kita?
Jawapannya adalah tiada orang lain yang berkepentingan melainkan diri kita sendiri serta orang tersayang seperti keluarga, isteri dan anak-anak yang sedang membesar dibawah jagaan kita.

Takaful untuk Perlindungan Pendapatan (Income Protection)

Perlindungan pendapatan adalah sangat diperlukan apabila berlaku ujian dalam hidup seseorang yang mempunyai tanggungajwab terhadap keluarga tetapi hilang sekelip mata disebabkan perkara yang tidak diduga.

Pengurusan Kewangan

Pelan Persaraan

Pelan persaraan untuk masa depan yang lebih cemerlang

Krisis Kewangan

Krisis kewangan yang meruncing tanpa ada campur tangan awal boleh merencatkan kebahagiaan kehidupan anda

Jom...

Kita perlu berbincang...

Dapatkan temu janji anda untuk penerangan dan perbincangan yang lebih menarik!